HUISREGELS RICO’ SPRING SPEKTAKEL

 1. Om toegang te krijgen tot het festival dient bezoeker in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.
 2. Het betreden van de springkussens en het festivalterrein is geheel op eigen risico
 3. De springkussens mogen alleen betreden worden zonder schoenen.
 4. Het is niet toegestaan vuurwerk te gebruiken.
 5. Bezoekers worden verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken..
 6. Het bezitten van een geldig toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte houdt de Organisatie zich het recht voor om de toegang tijdelijk te weigeren.
 7. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de aanwezige vrijwilligers, organisatie , het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de springkussens te verwijderen.
 8. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie.
 9. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.
 10. Bezoekers dienen zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van het Springkussenfestival te houden.
 11. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, organisatie Springkussenfestival, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
 12. Honden zijn niet toegestaan op het terrein
 13. Eigen Consumpties zijn niet toegestaan
 14. Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangegeven plaats(en).
 15. Een ieder die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen en kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
 16. De Organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.